Brug

Losmiddelen

VerdiepingIn de Nederlandse bouwwereld wordt jaarlijks ongeveer 5 miljoen liter beton ontkistingsmiddel verwerkt.

De verwerking van ontkistingsolie vindt voor een belangrijk deel plaats bij de prefab betonindustrie, maar ook op de bouwplaats. De grote diversiteit van betonproducten en verwerkingsomstandigheden hebben ertoe geleid dat er op dit moment meer dan 400 verschillende ontkistingsmiddelen bestaan.

Net als veel andere producten in de bouw en betonindustrie, kunnen losmiddelen nadelige effecten hebben op de gezondheid van de verwerker en het milieu. De leveranciers van ontkistingsmiddelen voelen zich verantwoordelijk voor de zorg voor arbo en milieu. Door arbo- en milieuvriendelijke ontkistingsmiddelen aan te bieden kunnen zij de kans op nadelige effecten sterk verkleinen.

De stichting Beton Losmiddel Fabrikanten (BLF) heeft daarom, in samenwerking met Chemiewinkel UvA, Stichting Arbouw, het Ministerie van VROM en de Betonvereniging, besloten een klasseringsysteem te ontwikkelen waarmee duidelijk wordt welke ontkistingsmiddelen wel en welke geen nadelige effecten hebben voor gezondheid en milieu.

Antibetonkleef

De betoncentrale maakt dagelijks gebruik van antibetonkleef producten om de betonmenginstallaties, kubels en productiemachines schoon te houden. Het gebruik van antibetonkleef producten zorgt ervoor dat uw machines beter en langer schoon blijven wat resulteert in langere levensduur van uw machines.